Hadith 1. Kebaikan adalah Sedekah

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

“Setiap kebaikan (berpahala) sedekah.”

1. Hadith riwayat al-Bukhari no. 6021 dan Muslim no. 1005 daripada Jabir bin Abdullah RA. (مَعْرُوفٍ) adalah lafaz umum yang bermaksud segala perkara ketaatan yang disuruh syarak serta segala perkara buruk yang perlu ditinggalkan dengan niat mencapai redha Allah SAW. Hadith ini mengajak umat Islam untuk melaksanakan amalan kebaikan yang banyak manfaatnya kepada diri sendiri serta orang lain. Kepada pelaku kebaikan, Rasulullah SAW memberi khabar tentang ganjarannya seperti pahala bersedekah. Malah, semua amalan yang dianggap baik dan berkebajikan memperolehi pahala. Dalam hadith sahih lain, Baginda SAW menjelaskan setiap lafaz zikir, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah sedekah (Muslim, 1006), juga bercakap baik, langkah untuk solat dan membuang benda mengganggu jalan juga adalah (berpahala) sedekah (al-Bukhari, 2989 & Muslim, 1009).

2. Justeru, marilah sama-sama kita melakukan amal kebajikan, mencegah maksiat, melepaskan kesulitan orang sama ada secara personal, melalui kesukarelawan, aktiviti NGO atau apa-apa medium. Ini sesuai dengan ajakan supaya setiap Muslim berlumba-lumba melakukan kebaikan (al-Baqarah, 148) dan bersegera mencari keampunan Allah SWT (Ali Imran, 133). Kebaikan bukan terhad kepada orang Islam sahaja, tetapi kepada seluruh manusia termasuk makhluk lain, sama ada insan, haiwan atau alam.

Sebut teks hadith 40 kali, anda mampu menghafalnya!

Dr. Najahudin Lateh

1 Ramadhan 1441