Hadith 9. Bagimu Seperti Diharapkan

إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ

“Sesungguhnya bagimu apa yang engkau harapkan.”

1. Hadith riwayat Muslim no. 663 daripada Ubay bin Ka’ab RA yang menceritakan tentang seorang lelaki Ansar yang tidak pernah tertinggal solat jamaah di Masjid Nabawi sedangkan lokasi rumahnya paling jauh. Para Sahabat merasa kasihan lalu mencadangkan beliau membeli kenderaan kaldai namun ditolaknya kerana inginkan setiap langkah pergi balik ke masjid mendapat pahala. Apabila diketahui, Baginda SAW menyebutkan teks hadith di atas. Dalam riwayat lain dinyatakan keinginan lelaki tersebut untuk mendapat pahala telah dimakbulkan oleh Allah SAW. Perkara ini disokong dalam hadith lain – Rasulullah SAW bersabda kepada penduduk Bani Salimah bahawa pahala dicatat dan darjat diangkat berdasarkan langkah kaki mereka dari rumah ke masjid (al-Bukhari, 1887 & Muslim, 665).

2. Hadith ini menjelaskan setiap amalan diberi pahala dan dibalas atas niat serta keazaman yang dilakukan. Jika berusaha mendapatkan kebaikan, maka pahala kebaikan akan diberi kepadanya. Jika berusaha mengelakkan kejahatan, maka dosa kejahatan akan terhindar. Setiap amalan pasti akan diberi ganjaran seperti yang diniatkan. Puasa Ramadhan contohnya, jika dilakukan atas dasar iman dan niat mengharap (احْتِسَابًا) keampunan-Nya, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu (al-Bukhari, 2014 & Muslim, 760). Sesungguhnya kita akan mendapat apa yang kita niat dan harapkan kerana Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Pemberi.

Ulang teks hadith 40 kali, anda mampu menghafalnya!

Dr. Najahudin Lateh

9 Ramadhan 1441