Aspek-aspek Penawaran Inap Secara Syariah di Hotel De Palma

Abstract: Industri perhotelan negara semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan produktiviti pelancongan negara. Walaupun begitu, penawaran tempat penginapan terutamanya hotel yang mesra pengguna Muslim agak berkurangan. Isu-isu sensitif umat Islam terbuka dan sebagainya sering tidak dititik berat oleh pihak yang bertanggung jawab. Kertas ini menghimpun dan menganalisis aspek-aspek penawaran penginapan secara halal menurut Islam. Ia merangkumi gambaran reka bentuk ruang, organisasi dan pekerja serta pelanggan hotel berasaskan panduan daripada al-Quran, hadith dan pandangan intelektual Islam. Kertas ini lebih berbentuk cadangan atau syor tentang beberapa asas kepada pembentukan dan pengurusan sebuah hotel atau rumah penginapan Islam berpandukan neraca syariah. Kertas ringkas ini akan memberi tumpuan kepada aplikasi dan operasi di Hotel De Palma yang dianggap peneraju dalam hotel patuh syariah. Adalah diharapkan kertas ini bermanfaat kepada semua pengkaji, pelajar dan pengusaha hotel, homestay, rumah tumpangan atau penginapan supaya dapat mereka bentuk atau mengubah premis sedia ada supaya selari dengan syariah.