Hadith 13. Dunia Penjara Bagi Mukmin

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

“Dunia (adalah) penjara bagi Mukmin dan syurga bagi kafir.”

1. Hadith riwayat Muslim no. 2956 daripada Abu Hurayrah RA. Al-Nawawi mengulas hadith ini dengan menyatakan maksudnya setiap Mukmin dipenjara diri dan dilarang di dunia ini daripada perkara syahwat yang haram dan makruh (serta) dituntut melakukan ketaatan (walaupun) payah. Namun, apabila meninggal dunia, dia berehat daripada semua ini, lalu berubah (mendapat) apa dijanjikan oleh Allah SWT kepadanya daripada nikmat-nikmat yang kekal dan juga kerehatan yang sebenarnya tanpa kekurangan. Sementara orang kafir, (mereka) mendapat apa dilakukan di dunia dalam keadaan sedikit dan kehidupan yang tidak sempurna. Apabila meninggal dunia, akan mendapat azab selama-lamanya dan derita yang abadi (al-Minhaj, 18/93). Ini bererti kehidupan orang beriman di dunia seolah-olah berada dipenjara jika dibandingkan dengan nikmat syurga kekal yang dijanjikan Allah SWT. Si kafir pula seolah-olah berada di syurga sementara jika dibandingkan dengan azab yang menimpa di akhirat kelak. Pada masa yang sama, dunia bukannya syurga bagi orang yang beriman untuk bebas berbuat apa sahaja tanpa larangan.

2. Hadith ini menjelaskan hidup sementara di dunia adalah ujian dan tempat beramal bagi setiap Mukmin. Mereka seumpama hidup di penjara, iaitu tempat tahanan yang ada peraturan yang perlu dipatuhi. Seperti di penjara, kita hidup di dunia ada pantang larangnya. Justeru, kita dilarang daripada melakukan maksiat dan apa yang diharamkan Allah SWT. Ini adalah ujian kesabaran dan menahan diri sementara sebelum mendapat rahmat dan balasan nikmat di syurga yang kekal abadi. Amalan Mukmin berbeza dengan orang kafir yang bebas tanpa sempadan melakukan apa sahaja seolah-olah berada di syurga. Walaupun begitu, umat Islam perlu mengambil manfaat hidup di dunia seperti memajukan ekonomi dan kekayaan, dengan syarat beramal solih dan bertakwa. Begitu juga, seorang Mukmin perlu hidup harmoni dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain termasuklah yang bukan Islam.

Ulang teks hadith 40 kali, anda mampu menghafalnya!

Dr. Najahudin Lateh

12 Ramadhan 1441