Hadith 4. Istiqamahlah Lepas Beriman

قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ، فَاسْتَقِمْ

“Katakanlah: ‘Aku beriman dengan Allah’, lalu istiqamahlah.”

Hadith riwayat Muslim no. 38 daripada Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi RA, iaitu satu-satunya hadith riwayat beliau dalam Sahih Muslim. Hadith ini adalah jawapan Rasulullah SAW kepada pertanyaan Sufyan RA tentang perkara penting dalam Islam yang beliau tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain. Terdapat pertambahan teks dalam riwayat lain (al-Tirmidhi, al-Nasa’i & Ibn Majah), iaitu Baginda SAW menunjukkan ke hujung lidah Baginda tentang perkara yang dikhuathiri berlaku pada beliau (Sufyan RA), iaitu pada bab penjagaan lidah percakapan. Teks ini selari dengan suruhan ayat al-Qur’an untuk mengesakan Allah SAW dan beristiqamah (surah Fussilat, 30; Ahqaf, 13) serta jangan melampaui batasan syariat yang ditetapkan (surah Hud, 112).

2. Hadith ini sangat penting kerana menegaskan dua perkara pokok serta menyeluruh dalam Islam, iaitu iman dan amal istiqamah. Al-Nawawi dalam Syarh Muslim (2/8) meletakkan hadith ini di bawah bab ‘Himpunan Sifat-sifat Islam’ kerana mengandungi sifat zahir dan batin, amalan hati (iman) dan amalan anggota badan (istiqamah). Iman berkaitan keyakinan hati kepada Allah SWT, sementara istiqamah berkaitan ketaatan berdasarkan keimanan tersebut. Iman melahirkan amalan yang ikhlas, sementara istiqamah melahirkan konsisten ke jalan yang lurus dalam melaksana amalan perintah dan meninggalkan larangan-Nya. Justeru, marilah kita teguh pendirian dalam pelaksanaan Islam dan ketaatan kepada-Nya sebagai tanda keimanan yang benar serta tidak menyimpang daripada jalan yang dibawa Rasulullah SAW. Kejayaan dua perkara ini digambarkan oleh Allah SWT dalam surah Fussilat, 30 dengan perkhabaran gembira iaitu ganjaran syurga.

Sebut teks hadith 40 kali, anda mampu menghafalnya!

Dr. Najahudin Lateh

4 Ramadhan 1441