Hadith 17. Umat al-Qur’an Terbaik

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

“Sebaik-baik kamu adalah sesiapa yang belajar al-Qur’an dan mengajarkannya.”

1. Hadith riwayat al-Bukhari no. 5027 & 5028 daripada ‘Uthman bin Affan RA. Al-Quran adalah firman Allah SWT bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mashaf, disampaikan secara mutawatir dan berpahala ibadah apabila membacanya. Al-Quran juga adalah sumber utama hukum syariat Islam serta panduan hidup yang mengandungi keterangan petunjuk serta penjelasan yang benar dan salah (al-Baqarah, 185). Ibn Kathir menjelaskan hadith ini bertujuan menjelaskan sifat-sifat orang Mukmin yang meneladani para rasul untuk memberikan manfaat kepada diri mereka dan melebar manfaatnya kepada orang lain yang mengikutinya (Fadail al-Qur’an, 1/126). Hal ini turut dijelaskan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani bahawa orang yang belajar al-Qur’an mendapat kebaikan walaupun tidak mengajarkannya. Namun, orang yang belajar al-Quran dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain mendapat kebaikan lebih banyak kerana mendapat manfaat sebagai (guru) yang diikuti (Fath al-Bari, 9/76). Hadith-hadith lain banyak menjelaskan kelebihan ahli al-Qur’an, antaranya diangkat darjat di sisi Allah SWT serta pemberi syafaat pada hari akhirat kelak.

2. Hadith ini menjelaskan kemuliaan dan kelebihan bagi mereka yang mempelajari al-Qur’an. Hadith ini turut menjelaskan fasa pembelajaran, iaitu mereka yang telah mampu kemudian dituntut mengajarkannya pula kepada orang lain. Belajar al-Qur’an adalah dengan maksud mempelajari cara bacaan terutama secara musyafahah, memperbetulkan sifat huruf dan makhraj serta bertajwid bagi mencapai bacaan yang tartil (al-Muzammil, 4). Mereka yang tidak tahu membaca al-Qur’an, wajib mempelajarinya walaupun sudah berusia tanpa rasa malu. Setelah berilmu, dituntut pula menjadi guru al-Qur’an kerana banyak ganjaran pahala bagi ilmu yang dimanfaatkan, lebih-lebih lagi ilmu al-Qur’an yang sentiasa dibaca oleh murid. Kita juga dituntut bertadabbur dengan merenungi ayat al-Qur’an, memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Jika mempunyai kemampuan, hafaz dan belajarlah ilmu-ilmu al-Qur’an, antaranya tafsir, asbab al-nuzul, nasikh mansukh dan sebagainya. Al-Qur’an adalah kitab bermotivasi, justeru jangan biarkan sebagai hiasan rak rumah dan masjid sahaja. Bergeraklah kita menjadi umat Muhammad yang terbaik di muka bumi ini.

Ulang teks hadith 40 kali, anda mampu menghafalnya!

Dr. Najahudin Lateh

17 Ramadhan 1441