Hadith 5. Amaran Kepada Pemutus Silaturrahim

لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ

“Tidak masuk syurga (tanpa hisab) pemutus (silaturrahim).”

1. Hadith riwayat al-Bukhari no. 5984 dan Muslim no. 2556 daripada Jubayr bin Mut’im RA. Hadith ini menjelaskan kepentingan menjalin silaturrahim dan amaran keras kepada mereka yang memutuskannya. Ulama mendefinisikan silarurrahim sebagai menjaga dan menjalin hubungan baik dengan kaum keluarga terdekat, namun ada yang menghadkannya kepada mahram, hubungan nasab dan pewaris harta. Ada ulama pula yang meluaskan maksud silaturrahim kepada menyampaikan kebaikan dan menolak kejahatan sedaya mungkin. Dalam hadith lain, pemutus silaturrahim dikaitkan dengan mereka yang tidak sempurna beriman dengan Allah SWT dan Hari Akhirat (al-Bukhari, 760 & Muslim, 47).

2. Memutuskan silaturrahim merupakan antara dosa-dosa besar seperti amaran hadith di atas. “Tidak masuk syurga” merujuk kepada mereka yang tidak masuk syurga bersama golongan terawal jika mereka masih mempunyai iman. Ia juga merujuk kepada mereka yang menganggap perbuatan memutuskan silaturrahim sebagai halal sedangkan mengetahuinya sebagai haram. Al-Nawawi memberi contoh pelakuan silaturrahim seperti memberi sedekah, khidmat bantuan, ziarah, menjaga keselamatan dan sebagainya (Syarh Muslim, 2/201). Hadith lain secara umum menjelaskan bentuk silaturrahim yang juga hak terhadap saudara Muslim yang lain, iaitu memberi salam, memenuhi undangan, memberi nasihat, mendoakan orang bersin, menziarahi orang sakit dan mengiringi jenazah (Muslim, 2162). Itu semua contoh kebaikan yang boleh diamalkan untuk bakal calon pemegang anak kunci syurga.

Sebut teks hadith 40 kali, anda mampu menghafalnya!

Dr. Najahudin Lateh

5 Ramadhan 1441