Adakah Riwayat Perawi Bid’ah Diterima?

1. Lanjutan artikel semalam, ada sahabat bertanya tentang *‘pelaku bid’ah dari sudut muhadithin’*. Tajuk tentang bid’ah dan perawi bid’ah berjela-jela. Boleh didapati dalam karya-karya mustalah hadith. Pelaku bid’ah atau ahli ahwa’ (hawa nafsu) secara umumnya ramai yang mereka-reka hadith maudhu’ (palsu) antaranya golongan Syiah Rafidhah, zindiq jahat, penglipur lara, penjilat pemerintah, pendukung politik, fiqh dan ilmu kalam lain seperti Khawarij, Muktazilah, Qadariyah, Jabariah, Murji’ah dan lainnya (al-Siba’i, al-Sunnah, 82-90).

2. Untuk itu, saya suka berkongsi kenyataan al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani (m.852) dalam matan Nukhbah al-Fikar fi Mustalah Ahl al-Athar, “Adapun bid’ah, (iaitu perawi) kufur atau fasiq. Maka yang pertama (perawi kufur) tidak diterima oleh jumhur. Sementara yang kedua (perawi fasiq), boleh diterima mereka yang tidak menyebarkan (fahaman bid’ahnya) menurut pandangan yang sahih. Melainkan jika diriwayat untuk menguatkan bid’ahnya, maka (riwayatnya) ditolak.”

3. Itulah pandangan jumhur muhadithin seperti penyataan Ibn Taymiyyah (w.728), “Konvensyen bagi ulama hadith tidak meriwayatkan riwayat dan (menerima) penyaksian daripada mereka yang mempromosikan bid’ah. Oleh itu, tidak terdapat dalam karya-karya utama mereka seperti Sahih, Sunan dan Musnad riwayat-riwayat orang yang terkenal mempromosikan bid’ah.” (al-Minhaj, 62-63).

4. Secara ringkas, penerimaan perawi bid’ah bergantung kepada pelakunya, sama ada kufur atau fasiq; sama ada bid’ah yang melampau atau tidak; sama ada menghalalkan pembohongan atau tidak; sama ada mempromosikan bid’ahnya atau tidak.

5. Rumusannya, *Perawi pelaku bid’ah yang diterima hanyalah mereka yang tidak kufur, tidak melampau, tidak menghalalkan pembohongan serta tidak mempromosikan fahaman bid’ah mereka. Itupun bergantung kepada kewujudan sifat integriti dan kredibiliti nya (‘adil dan dabit) seperti syarat-syarat penerimaan perawi hadith.*

Dr. Najahudin Lateh

22 Ramadhan 1441

ITCS, ACIS UiTM

Follow by Email
LinkedIn
Share