Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Sorry! Please refresh.

 

Panduan Carian Sumber Rujukan Arabic & Dapatkan URL Website + Video + Fail Download PERCUMA! 

 

3 Menu Utama

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\13. Fahami Sirah dalam 60 minit\Website\arabic_files\1.jpg

 Sumber Rujukan Secara Umum

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Sorry! Please refresh.

 Cara Penggunaan Maktabah Syamilah

Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\13. Fahami Sirah dalam 60 minit\Website\sirah_files\image004.jpg

 10 Bahan Sokongan Menulis Tesis (UiTM)

Nota : Semua bahan dikongsikan di sini diperolehi secara sah, sama ada secara percuma, akses umum atau dibenarkan oleh pemilik asal.

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

------------------------------------------------------------------------------------------
 

Daripada: Dr. Najahudin Lateh
Tarikh:
Selasa, April 01, 2008 11:23:30 AM

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Maktabah Syamilah\Notes & Pics\Pics\salam2.png

Pembaca yang dihormati, di sini saya menyediakan panduan carian sumber rujukan dalam Bahasa Arab untuk manfaat semua, khususnya mereka yang berinteraksi dalam bahasa ini dalam bacaan, pengajaran dan pembelajaran atau penyelidikan.

Sumber yang diberikan di sini tidak lengkap bagi memenuhi semua kehendak, namun dapat membantu kita memenuhi keperluan di samping mengharapkan bantuan semua pembaca untuk menambah sumber rujukan baharu.

Saya pohon maaf atas kesilapan dan kekurangan. Semua bahan ini adalah percuma dan boleh disebarkan tanpa memerlukan keizinan saya. Mudah-mudah menjadi amal jariah kita semua, terutama mereka yang menghasilkan bahan-bahan seperti dikongsi di bawah ini.

------------------------------------------------------------------------------------------
Klik URL atau ikon   untuk detail/download

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\13. Fahami Sirah dalam 60 minit\Website\arabic_files\1.jpg

 Sumber Rujukan Secara Umum

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

(i) Buku di internet (PC)

http://saaid.net

https://al-mostafa.com

https://waqfeya.net

https://shamela.ws

https://perpustakaanislamdigital.com

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

(ii) Program (PC)

المكتبة الشاملة (shamela.ws)

مميزات برنامج الحديث الشريف (islamweb.net)

Ensiklopedi Hadits (lidwa.com)

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

(iii) Takhrij Hadith Online

http://dorar.net/hadith

http://hdith.com

https://islamweb.net/ar/library

https://sunnah.com (English)

https://carihadis.com (Indonesia)

https://semakhadis.com (Malay)

https://sigir.uitm.edu.my/webhadis

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

(iv) Mobile Apps (Cari di Google Play atau Apple Apps dengan nama apps berikut)

المكتبة الشاملة‪ (Shamela.ws)

الموسوعة الحديثية (dorar net)

موسوعة الحديث – اسلام ويب  (Islamweb Dev Team)

Hadith Encyclopedia - Kutubut Tis'ah (Saltanera / lidwa.com)

Semak Hadis (Muhd Fauzan/Yeayyy)

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

(v) CD / DVD (Boleh dibeli dengan pihak penjual)

Maktabah Syamelah

Maktabah al-Qur’an wa Ulumuh

Mawsuah al-Hadith al-Syarif (Sakh)

Maktabah Fiqh wa Usuluh

Ensiklopedi Hadis 9 Imam

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

(vi) Search engine (Google – Arabic keyword)

https://www.google.com

https://books.google.com

https://scholar.google.com/schhp?hl=ar

https://www.google.com/advanced_search

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Sorry! Please refresh.

Cara Penggunaan Maktabah Syamilah

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

(i) Pengenalan & Installation

·         Perpustakaan digital BA pelbagai bidang ilmu

·         Ver. 1 (April 2005) dicipta oleh akh Nafi’ di forum Ahlalhdeeth nama al-Mawsūʿah al-Shāmila 969 buku

·         Ver. 2 (Jan 2006) dengan nama al-Maktabah al-Shāmila al-Idār al-Thānī 1800 buku

·         Ver. 3 (3 Jun 2008) cap rasmi Shamela 5500 buku

·         Mac 2012, al-Raudah taja - FB dan Twitter (Jun 2012), iPhone / iPad (Sept. 2012) dan  Android (Sept. 2013)

·         Ver. 4 (25 Mac 2020) database baharu lebih 7500 buku

Tonton video Pengenalan dan Sejarah Perkembangan Maktabah Syamilah - 3 Siri

Klik: SIRI 1SIRI 2SIRI 3

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

(ii) Muat Turun Buku Baharu / Updated

·         Download versi lengkap dengan buku (نسخة مشحونة بالكتب)

·         Download versi kosong tanpa buku (نسخة مفرغة)

Tonton video Cara Menambah Buku Baharu/Updated Dalam Maktabah Syamilah Ver. 4 - 2 Siri

Klik: SIRI 1SIRI 2

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

(iii) Kenali Icon/Butang Utama

Description: Description: Description: Description: Description: D:\Maktabah Syamilah\Notes & Pics\Pics\shamela1.png

Tonton video Kenali Ikon (Butang) di Maktabah Syamilah Versi Terkini Ver. 4

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

(iv) Memilih Buku / Sumber Bahan

Description: Description: Description: Description: Description: D:\Maktabah Syamilah\Notes & Pics\Pics\shamela2.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

(v) Mencari Ayat Al-Quran

Description: Description: Description: Description: Description: D:\Maktabah Syamilah\Notes & Pics\Pics\shamela3.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

(vi) Mencari Bahan

Description: Description: Description: Description: Description: D:\Maktabah Syamilah\Notes & Pics\Pics\shamela4.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

(vii) Membina Katalog

Description: Description: Description: Description: Description: D:\Maktabah Syamilah\Notes & Pics\Pics\shamela5.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

(viii) Info Buku / Biodata Penulis

Description: Description: Description: Description: Description: D:\Maktabah Syamilah\Notes & Pics\Pics\shamela6.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

(ix) Maktabah Syamilah Mobile Apps

Description: D:\Maktabah Syamilah\Notes & Pics\Website Arabic\arabic_files\image026.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\13. Fahami Sirah dalam 60 minit\Website\sirah_files\image010.jpg

10 Bahan Sokongan Menulis Tesis ACIS

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

1. Panduan Penulisan Tesis IPSIS, UiTM

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

2. Panduan Penulisan Tesis ACIS

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

3. UiTM Thesis Template

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

4. Fonts

·         Transliterasi

·         KFGQPC HAFS Uthmanic Script

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

5. Quran in MS Word

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

6. Endnote / Mendeley

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

7. Win/Office Support

·         Notepad

Right click on Win Start > Search > Type Notepad

·         Cut (Ctr+X), Copy (Ctr+C), Paste (Ctr+V), Undo (Ctr+Z), Select All (Ctr+A)

·         Find (Ctr+F) & Replace

·         Drag & Drop

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

8. Program Maktabah Syamilah v.4

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

9. Free Cloud Storage / Backup / Sync

Best Free Cloud Storage:

·         pCloud - 10GB free.

·         Sync.com - 5GB free.

·         Icedrive – 10GB free.

·         Google Drive - 15GB free.

·         MEGA - 15GB free (up to 50GB)

·         Dropbox - 2GB free (up to 16GB)

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Dropbox\BUKU my\9. Buku 30 Kisah dalam hadith\Website\arabic_files\tick-KHAS.jpg

10. eKamus / Penyemak Ejaan Word (Tesis BM)

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Video Maktabah Syamilah v.4

Saya turut menyediakan video pemahaman dan cara penggunaan Maktabah Syamilah versi terkini (Ver. 4) - Program perpustakaan digital komprehensif yang mengandungi lebih 7500 buah buku Bahasa Arab dalam pelbagai bidang ilmu Islam.

Playlist video Youtube:

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\right.gif

Pengenalan dan Sejarah Perkembangan Maktabah Syamilah Siri 1/3

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\right.gif

Pengenalan dan Sejarah Perkembangan Maktabah Syamilah Siri 2/3

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\right.gif

Pengenalan dan Sejarah Perkembangan Maktabah Syamilah Siri 3/3

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\right.gif

5 Sebab Anda Perlu Guna Maktabah Syamilah Ver. 4

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\right.gif

Cara Setting Bahasa Sebelum Install Maktabah Syamilah Ver. 3 dan Ver. 4

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\right.gif

Cara Install (Pasang) Maktabah Syamilah Versi Terkini Ver. 4

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\right.gif

Cara Menambah Buku Baharu dalam Maktabah Syamilah Ver. 4 Siri 1/2

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\right.gif

Cara Menambah Buku Baharu Updated dalam Maktabah Syamilah Ver. 4 Siri 2/2

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\right.gif

Kenali Ikon (Butang) di Maktabah Syamilah Versi Terkini Ver. 4

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\right.gif

Cara Takhrij Hadith dan Guna Mobile Apps al-Mawsuah al-Hadithiah

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\right.gif

Info Awal Program Ensiklopedi Hadits - Kitab 9 Imam (Tanpa Audio)

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\right.gif

Cara Mudah Menggunakan Maktabah Syamilah Versi Mobile Apps

Nota : Klik pada tajuk untuk terus ke video berkenaan.

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arabic_files\shadow.gif

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Mudah-mudahan bermanfaat dan dimanfaatkan. Sekian, terima kasih. 

Yang benar,

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Sorry! Please refresh.
Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Sorry! Please refresh.
Dr. Najahudin Lateh
Pensyarah UiTM & Pemilik Web
http://najahudin.net/arabic.htm

 

p.s - Semua bahan dikongsikan di sini diperolehi secara sah, sama ada secara percuma, akses umum atau dibenarkan oleh pemilik asal.

p.p.s - Semua bahan ini boleh disebarkan tanpa memerlukan keizinan saya.

p.p.p.s - Saya pohon maaf atas kesilapan dan kekurangan.


Copyright ©1999 -2021 najahudin.net. All rights reserved.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Sorry! Please refresh.