Package

  Buku baharu terbit!! Buku ini menjelaskan konsep dan aplikasi Teknik Delphi, iaitu suatu bentuk komunikasi dalam kalangan panel pakar melalui beberapa pusingan hinggalah tercapai konsensus antara mereka. Analisis ditunjukkan melalui dua kaedah, iaitu Delphi Klasik dan Fuzzy Delphi Method (FDM). Selain itu, buku ini turut mengandungi contoh kertas-kertas kerja peringkat nasional dan antarabangsa tentang kaedah menganalisis Delphi Klasik dan FDM bagi menambahkan kefahaman pembaca. Buku ini juga diletakkan rujukan bagi teks yang diterangkan, justeru sangat sesuai untuk manfaat penyelidik terutamanya dalam Sains Sosial serta Kajian Rekabentuk dan Pembangunan (DDR). KLIK DI SINI UNTUK INFO LANJUT