TEACHING PORTFOLIO - Dr Najahudin Lateh

Posted in Najahudin

Kit Pelabur Hartanah Muslim

Posted in Najahudin

Buku ini dihasilkan untuk mengisi ruang keilmuan kehartaan dalam Islam. Proses pemilikan, pembelian, pembiayaan, penyewaan, penjualan dan pengagihan pendapatan daripada pelaburan hartanah dibincangkan dalam buku ini dijelaskan langkah demi langkah. Panduan yang ditunjukkan dalam buku ini lebih kepada pembelian rumah sekunder (sub-sale) atau belian atas tangan orang lain. Walaupun begitu, strategi lain seperti langkah pembelian rumah dalam pembinaan (under construction), rumah lelong (auction), belian pukal (bulk purchase), Amanah Pelaburan Hartanah (Real Estate Investment Trust REIT) dan belian tanah juga disentuh untuk pemahaman semua.

Terdapat 10 langkah dalam buku ini untuk menjadi pelabur hartanah yang memenuhi tuntutan syariah. Setiap langkah dihurai secara terperinci berdasarkan kefahaman dan pengalaman penulis sendiri. Langkah-langkah tersebut adalah seperti berikut:

Langkah 1 – Memahami hartanah di Malaysia

Langkah 2 – Memahami muamalat Islam tentang hartanah

Langkah 3 – Memahami pembiayaan hartanah secara Islam

Langkah 4 – Mencari hartanah sasaran

Langkah 5 – Menapis hartanah sebelum beli

Langkah 6 – Mendapatkan pembiayaan

Langkah 7 – Mendapatan penilai dan peguam

Langkah 8 – Menjana pendapatan dalam pelaburan hartanah

Langkah 9 – Mendapatkan pembiayaan semula

Langkah 10 – Menunaikan hak hartanah Muslim

Muat turun kandungan buku di SINI

  Name : Dr. Najahudin Lateh
  Address : ACIS, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 40450 Shah Alam, MALAYSIA
  E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Indexed Publications

Publication Date Journal/Title Category Type
15/07/2023 Tax & Zakat Compliance in Accountability Perspective: A Comparative Study JOURNAL EXCELLENCE IN RESEARCH AUSTRALIA (ERA)
10/07/2023 Factors Influencing Trust on Zakat Institutions in Achieving Sustainable Development Goals (SDG) JOURNAL EXCELLENCE IN RESEARCH AUSTRALIA (ERA)
16/07/2022 The Influence of Zakat and Taxes in Achieving Sustainable Development Goals JOURNAL SCOPUS
30/06/2022 KECEKAPAN PENGURUSAN ZAKAT DI UiTM JOURNAL MYCITE
25/06/2022 Relevance of Zakat and Taxation in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs): A Literature Review JOURNAL MYCITE
04/06/2022 The Administration of Zakat Distribution in UiTM Kedah JOURNAL EXCELLENCE IN RESEARCH AUSTRALIA (ERA)
01/06/2022 Assessing The Industrial Training Items for Muamalat Students Using Rasch Measurement Model JOURNAL SCOPUS
01/06/2022 Analyzing the Quality of the Federal Territory-Asnaf Entrepreneur Program Assessment Using the Rasch Model JOURNAL SCOPUS
01/06/2022 The Influence of Zakat and Taxes in Achieving the Sustainable Development Goals (SDG) JOURNAL SCOPUS
02/08/2021 Automatic Text Summarization for Malay NewsDocuments Using Latent Dirichlet Allocation andSentence Selection Algorithm PROCEEDING SCOPUS
01/02/2021 Analisis Profil Pelaburan Emas Di Malaysia Menggunakan Model Persons-Items Distribution Map (PIDM) Rasch JOURNAL SCOPUS
01/08/2020 The Development of Shariah Risk Management Model (SRM-i) for the Use of Shariah Compliance Organizations JOURNAL WEB OF SCIENCE
01/12/2017 Applying the Fuzzy Delphi Method (FDM) to Analyze the Expert Consensus Values for Instrument of Shariah-Compliant Gold Investment JOURNAL SCOPUS
01/12/2017 Investigating Item Redundancy Via Rasch Model: Analysis on Islamic Values Scale JOURNAL WEB OF SCIENCE
15/10/2015 THE DEVELOPMENT OF SHARIAH-COMPLIANT GOLD INVESTMENT (SCGI) INSTRUMENT: AN ANALYSIS OF A DELPHI PROCESS PROCEEDING SCOPUS
01/09/2015 Assessing Item Validity And Reliability Of Shariah Compliant Gold Investment (Scgi) Instrument Using Rasch Measurement Model JOURNAL SCOPUS
01/12/2010 The Legal Framework of the Islamic Financial System : A Study on the Cases in Malaysia JOURNAL EXCELLENCE IN RESEARCH AUSTRALIA (ERA)

 

Other Publications

Publication Date Journal/Title Category Type
15/11/2022 IIDE Invention, Innovation & Design Exposition of ZAWFI 2022 CHAPTER IN BOOK OTHERS
15/11/2022 Model Penilaian Rasional (MPR) Terhadap Akauntabiliti Institusi Zakat CHAPTER IN BOOK OTHERS
01/11/2022 INTEGRITI DALAM KUTIPAN DAN AGIHAN DANA ZAKAT  PENDAPATAN OLEH UiTM CAWANGAN KEDAH CHAPTER IN BOOK OTHERS
06/10/2022 MODEL INDEKS KREDIBILITI TERHADAP AKAUNTABILITI INSTITUSI ZAKAT EXHIBITION OTHERS
14/09/2022 Model Penilaian Rasional (MPR)Terhadap Akauntabiliti Institusi Zakat EXHIBITION OTHERS
14/09/2022 Model Keberkesanan Kutipan Zakat ke Arah Pencapaian Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) EXHIBITION OTHERS
07/09/2022 Impak Agihan Zakat Pendapatan Dalam Memenuhi Keperluan Pelajar di Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah PROCEEDING OTHERS
02/09/2022 Selected Proceedings from the 1st International Conference on Contemporary Islamic Studies (ICIS 2021) BOOK OTHERS
29/08/2022 Shariah Compliance Guidelines for Social Media Use: A Prevention to Pornographic Activities Among Adolescents PROCEEDING OTHERS
25/11/2021 Model Indeks Kredibiliti Terhadap Akauntabiliti Institusi Zakat EXHIBITION OTHERS
06/09/2021 Pornografi Dalam Kalangan Remaja Generasi Z Menurut Perspektif Islam JOURNAL OTHERS
01/06/2021 Enhancing Halal Sustainability: Selected Papers from the 4th International Halal Conference 2019 BOOK OTHERS
01/06/2021 Analisis Teknik Delphi & Fuzzy Delphi Method RESEARCH BOOK OTHERS
10/05/2021 Ulasan Hadith Popular dalam Masyarakat Melayu BOOK OTHERS
01/05/2021 Sharia Issues About Bitcoin Cryptocurrency Transactions CHAPTER IN RESEARCH BOOK OTHERS
01/05/2021 Development of Gold Using Model as Takaful Contract CHAPTER IN RESEARCH BOOK OTHERS
13/04/2021 Hafal Hadis Pendek dalam 1 minit BOOK OTHERS
01/04/2021 5 Isu Syariah anda perlu tahu tentang Cryptocurrency dan Bitcoin BOOK OTHERS
01/10/2020 Program FITRAH SUCI : Bahan Bacaan dan Modul Pelaksanaan BOOK OTHERS
17/09/2020 ANALISIS PROFIL PELABURAN EMAS DI MALAYSIA MENGGUNAKANPERSONS- ITEMS DISTRIBUTION MAP (PIDM) MODEL RASCH PROCEEDING OTHERS
17/09/2020 ZERO HUNGER TARGETS AS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) IN ZAKAT PRODUCT APPLICATION PROCEEDING OTHERS
17/09/2020 RELEVANCE OF ZAKAT AND TAXATION IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs): LITERATURE REVIEW PROCEEDING OTHERS
01/08/2020 Sistem Ekonomi Islam MODULE/MANUAL OTHERS
01/08/2020 Sistem Ekonomi Islam BOOK OTHERS
01/08/2020 20 Tahun Legasi Emas Pusat Zakat, Sedekah BOOK OTHERS
01/01/2020 Zakat Menjana Pendapatan Asnaf Fakir Dan Miskin: Kajian Lembaga Zakat Selangor (LZS) CHAPTER IN RESEARCH BOOK OTHERS
01/01/2020 Sorotan Historika 20 Tahun Kutipan Dan Agihan Zakat Di Universiti Teknologi MARA CHAPTER IN RESEARCH BOOK OTHERS
01/01/2020 Kesan Zakat Terhadap Muallaf Dari Perspektif Ekonomi: Kalian Lembaga Zakat Selangor (LZS) CHAPTER IN BOOK OTHERS
01/12/2018 Analisis terhadap fatwa serta isu-isu syariah tentang transaksi cryptocurrency bitcoin dan teknologi blockchain CHAPTER IN RESEARCH BOOK OTHERS
24/09/2018 Development of Shariah-Compliant Gold Investment Instrument (SCGI-i) Using Classical Delphi Technique (DT) and Fuzzy Delphi Method (FDM) EXHIBITION OTHERS
24/09/2018 MODEL Q-SPLASH EXHIBITION OTHERS
01/05/2018 Penilaian Unidimensionality Item Pelaburan Emas Patuh Syariah Menggunakan Model Pengukuran Rasch PROCEEDING OTHERS
25/03/2018 IMPLIKASI PENENTUAN 'ILLAT RIBAWI EMAS TERHADAP KEWAJIPAN ZAKAT WANG FIAT PROCEEDING OTHERS
23/03/2018 Implication of the Determination for the Gold Ribawi PROCEEDING OTHERS
01/01/2018 Jom! Jejaki Jannah BOOK OTHERS
01/01/2018 Haji Perjalanan Cinta Abadi BOOK OTHERS
01/01/2018 40 Hadith Memuliakan Sesama Muslim BOOK OTHERS
01/01/2018 40 Hadith Anjuran Berbuat Baik BOOK OTHERS
01/01/2018 Kesan Teknologi Gajet Terhadap Pendidikan Awal Kanak-kanak RESEARCH BOOK OTHERS
01/01/2018 Penilaian Unidimensionality Item Pelaburan Emas Patuh Syariah Menggunakan Model Pengukuran Rasch RESEARCH BOOK OTHERS
06/12/2017 The Development of Shariah Risk Management Model (SRM-i) for the Use of Shariah Compliance Organizations PROCEEDING OTHERS
01/01/2017 Asas Ekonomi Islam BOOK OTHERS
01/01/2017 Hubungan Etnik di Malaysia Edisi Ketiga BOOK OTHERS
01/01/2017 Jom Bersedekah BOOK OTHERS
01/01/2017 IMU601 Fiqh Muqaran CREATIVE WORK OTHERS
01/01/2017 Al-Qadaya al-Mu BOOK OTHERS
01/01/2017 Contemporary Issues on Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy BOOK OTHERS
01/01/2017 IMU502 Application of Fiqh Muamalat MODULE/MANUAL OTHERS
01/01/2017 Isu-isu Kontemporari dalam Zakat, Wakaf dan Filantropi Islam BOOK OTHERS
01/01/2017 Does Islamic Microfinance Promote Economic Development and Social Well-Being?: Evidence from Somalia's Small and Medium Enterprises (Smes) CHAPTER IN BOOK OTHERS
01/01/2017 A Critical Shariah Review Checklist for Shariah Compliant Hospital (SCH-i) CHAPTER IN RESEARCH BOOK OTHERS
01/01/2017 Model dan Amalan Filantropi Islam di Universiti Teknologi MARA CHAPTER IN RESEARCH BOOK OTHERS
01/01/2017 Sukarelawan dalam Pemerkasaan Dakwah di Penjara: Kajian Terhadap Program Fitrah Suci di PPA Machang CHAPTER IN BOOK OTHERS
01/01/2017 Peranan Surau Sekolah dalam Aplikasi Pembelajaran dan Pemudahcaraan Pendidikan Islam CHAPTER IN BOOK OTHERS
01/01/2017 Pengurusan Aktiviti Kokurikulum Persatuan Agama Islam di Sekolah Berasrama Penuh: Satu Sorotan Literatur CHAPTER IN BOOK OTHERS
21/11/2016 Analyze the Expert Consensus Values for Instrument of Shariah-Compliant Gold Investment PROCEEDING OTHERS
22/03/2016 Dapatan Kajian Pembangunan Instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) Di Malaysia PROCEEDING OTHERS
22/03/2016 DAPATAN KAJIAN PEMBANGUNAN INSTRUMEN PELABURAN EMAS PATUH SYARIAH (iPEPS) DI MALAYSIA PROCEEDING OTHERS
01/01/2016 Application of Rasch Measurement Model in Quality Evaluation of Shariah Compliant Gold Investment (SCGI) Instrument JOURNAL OTHERS
01/01/2016 Application of the Delphi Technique in the Formation of Shariah-Compliant Gold Instrument (SCGI) CHAPTER IN BOOK OTHERS
01/01/2016 40 Hadith Fadhilat al-Quran BOOK OTHERS
01/01/2016 Kit Pelabur Hartanah Muslim: 10 Rahsia Miliki Rumah Pada Usia Muda BOOK OTHERS
12/10/2015 Pembangunan Instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) Melalui Teknik Delphi Klasik dan Fuzzy Delphi (FDM) PROCEEDING OTHERS
02/09/2015 PEMBENTUKAN INSTRUMEN PELABURAN EMAS PATUH SYARIAH (IPEPS) MENGGUNAKAN TEKNIK DELPHI PROCEEDING OTHERS
02/09/2015 HALALKAH PENDAPATAN KITA? KAJIAN DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PROCEEDING OTHERS
01/01/2015 Shariah-Compliant Gold Investment Instrument (SCGI-i) POLICY PAPER OTHERS
01/01/2015 DEVELOPMENT OF SHARIAH-COMPLIANT GOLD INVESTMENT INSTRUMENT (IPEPS) VIA CLASSICAL DELPHI TECHNIQUE AND FUZZY DELPHI CHAPTER IN BOOK OTHERS
17/11/2014 Application of the Delphi Technique In the Formation of Syariah Compliant Gold Instrument (SCGI) PROCEEDING OTHERS
01/01/2014 Malaysia-International Shariah Standard for Multi Level Marketing POLICY PAPER OTHERS
25/02/2013 TEMATIK EMAS DALAM KARYA FIQH ULAMA ALAM MELAYU: TINJAUAN TERHADAP KITAB AL-SIRAT ALMUSTAQIM, FURU��� AL-MASAIL DAN BAHR AL-MADHI PROCEEDING OTHERS
25/02/2013 PENGHASILAN KARYA HADITH DALAM TULISAN JAWI: TUMPUAN KEPADA SUMBANGAN ULAMA ACHEH DALAM MANUSKRIP MS 1042 DAN MSS 2068 PROCEEDING OTHERS
01/01/2013 Buku Revisi: Hubungan Etnik di Malaysia Edisi Kedua BOOK OTHERS
26/11/2012 The Influence of Animism among Semoq Beri Tribe of Kampung Kuching, Taman Negara National Park, Pahang CHAPTER IN BOOK OTHERS
08/11/2012 Kontrak Sosial Dalam Kalangan Generasi Muda: Analisis Terhadap Tahap Kefahaman dan Kesedaran Mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Di Selangor PROCEEDING OTHERS
05/09/2012 Shariah Compliant Multi Level Marketing: Issues And Recommendations PROCEEDING OTHERS
04/09/2012 Aspek-Aspek Penawaran Inap Secara Syariah Di Hotel De Palma PROCEEDING OTHERS
19/06/2012 Metodologi Penulisan Hadith Dalam tulisan Jawi: Tumpuan terhadap Kitab "Terjemah Bulugh al-Maram" PROCEEDING OTHERS
19/06/2012 Generasi Y: Mampukah Kontrak Sosial Dipertahankan. PROCEEDING OTHERS
15/02/2012 Islam sebagai Agama Persekutuan:Suatu Kajian Tentang Kesedaran Pelajar di Institusi Pengajian Tinggi negeri Selangor. PROCEEDING OTHERS
11/02/2012 The Legal Framework of Islamic Banking and Finance in Malaysia and Iran PROCEEDING OTHERS
12/01/2012 Giatkan dakwah secara maya NEWSPAPER ARTICLE OTHERS
29/12/2011 Panduan hotel mesra pelanggan Muslim NEWSPAPER ARTICLE OTHERS
08/12/2011 Berjihad memperkasa ekonomi ummah NEWSPAPER ARTICLE OTHERS
18/10/2011 Fahami peristiwa penurunan al-Quran ELECTRONIC MEDIA OTHERS
25/08/2011 Tingkatkan amal di akhir Ramadhan NEWSPAPER ARTICLE OTHERS
24/08/2011 Tiga sumber pastikan sahih hadis NEWSPAPER ARTICLE OTHERS
09/06/2011 MLM mesti menepati syariah NEWSPAPER ARTICLE OTHERS
01/01/2011 Fiqh Munakahat BOOK OTHERS
02/11/2010 SISTEM KEWANGAN ISLAM DALAM KERANGKA PERUNDANGAN NEGARA: KAJIAN TERHADAP KES-KES DI MAHKAMAH PROCEEDING OTHERS
22/06/2010 ISLAMISASI HOTEL MELALUI PENDEKATAN HADITH AHKAM PROCEEDING OTHERS
22/06/2010 Masjid Sebagai Tarikan Pelancong : Kajian Masjid Negeri Shah Alam, Selangor PROCEEDING OTHERS
01/01/2010 Hubungan Etnik di Malaysia BOOK OTHERS
23/11/2009 Keupayaan dakwah secara maya masih terhad NEWSPAPER ARTICLE OTHERS
27/07/2009 Pelaburan Internet Dibenarkan Selagi Patuhi Syarak NEWSPAPER ARTICLE OTHERS
20/07/2009 Dakwah Online dan Kajian Awal Ke Arah Ensiklopedia Domainnya Dalam Bahasa Melayu PROCEEDING OTHERS
16/06/2009 Pendidikan Islam di Negeri Kedah : Suatu Ulasan Ringkas ELECTRONIC MEDIA OTHERS
16/06/2009 Pandangan Al-Ghazali Terhadap Falsafah Suatu Tinjauan Ringkas ELECTRONIC MEDIA OTHERS
04/03/2009 Pusat Fi Dhilal Al-Qur�an dan Sumbangannya Kepada Perkembangan Pendidikan Islam di Kota Belud, Sabah PROCEEDING OTHERS
01/01/2009 Epistemologi Menurut Ibn Khaldun Dalam Karya Muqaddimah ELECTRONIC MEDIA OTHERS
14/06/2008 Tutorial Membina Web Blog Menggunakan Pelayan Wordpress ver. 2.5.1 MODULE/MANUAL OTHERS
31/01/2008 Penggunaan Internet Dalam Pengajaran Pembelajaran Mencari Maklumat Melalui Internet MODULE/MANUAL OTHERS
01/01/2008 Fiqh Muamalat dan Munakahat BOOK OTHERS
01/01/2005 Pendidikan Islam SPM BOOK OTHERS
31/12/2003 Epistemologi Menurut Ibn Khaldun dalam Karya Muqaddimah MAGAZINE OTHERS
01/01/2003 Fekah Ibadat Fardhu Ain BOOK OTHERS
01/01/2000 40 Hadith Tentang Ilmu BOOK OTHERS
 1. The Development of Shariah Risk Management Model (SRM-i) for the Use of Shariah Compliance Organizations. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 5(SI1), 79-84, 2020. https://doi.org/10.21834/ebpj.v5iSI1.2301
 2. Applying the Fuzzy Delphi Method (FDM) to analyze the expert consensus values for instrument of Shariah-compliant gold investment. Pertanika UPM (SCOPUS Index), Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, Vol 25 (S), p.165 – 178. 2017.
 3. Application of Rasch Measurement Model in Quality Evaluation of Shariah Compliant Gold Investment (SCGI) Instrument. ACIS, UiTM, Journal of Contemporary Islamic Studies, Vol. 2 (1), 2016 ISSN: 2289-9634. 2016.
 4. Assessing Item Validity and Realibility of Shariah-Compliant Gold Investment (SCGI) Instrument Using Rasch Measurement Model. TOJET, Indexed by ERIC SCOPUS – ELSEVIER), Turkish Online Journal of Educational Technology, Vol. September 2015, p.67-74. 2015.
 5. Application of the Delphi Technique In The Formation of Shariah-Compliant Gold Investment Instrument (SCGI-i). Springer International Springer – Contemporary Issues and Development in the Global Halal Industry, p.589-603. 2016.
 6. The Legal Framework of The Islamic Financial System: A Study on The Cases in Malaysia ARI. Malaysian Acc. Review (MAR) Volume 9, No. 2, p.85-97, 2012.
 7. Taman Negara Towards Biodiversity Conservation and Sustainability. UiTM Press, Taman Negara Research Grant. 2012.
 8. Kajian Sanad Hadith: Kepentingan dan Sejarah Kemunculannya. UiTM Press, Jurnal Fikrah, Jilid 5, p.55-76. 2010
 9. Implication of the Determination for the Gold Ribawi 'Illah (Cause) Towards Fiat Money in Islam. 4th International Conference on Arts, Education, Social Sciences, Melbourne, Australia. 2018.
 10. Penilaian unidimensionality item pelaburan ema patuh syariah menggunakan Model Pengukuran Rasch. 3rd International Social Science Conference, Islamic Thought & Understanding (ISSCITU) 2018, p.95 - 106. 2018.
 11. Kesan teknologi gajet terhadap pendidikan awal kanak-kanak. 3rd International Social Science Conference, Islamic Thought & Understanding (ISSCITU) 2018, p.317 - 331. 2018.
 12. Aplikasi Ekonomi Digital Dalam Pengurusan Zakat dan Filantropi Islam di Universiti Teknologi MARA (UiTM). 2nd International Conference On Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy 2018, p.205 - 214. 2018.
 13. Analisis Terhadap Fatwa Serta Isu-Isu Syariah Tentang Transaksi Cryptocurrency Bitcoin Dan Teknologi Blockchain. 2nd International Conference On Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy. 2018.
 14. The Role Of Distance Learning Education In Economic Development Of The Horn Of Africa: A Case From Somalia’s Universities. 2nd International Conference On Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy. 2018.
 15. Pembangunan Sumber Manusia Melalui Asas 20S. 2nd International Conference On Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy. 2018
 16. Kompetensi Guru Pendidikan Islam Sebagai Penasihat Aktiviti Kokurikulum: Satu Sorotan Literatur. 2nd International Conference On Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy. 2018.
 17. Pelaksanaan Program Plus Tahfiz di Universiti Teknologi MARA (UiTM).
 18. Implikasi penentuan 'illat ribawi emas terhadap kewajipan zakat wang fiat. International Conference On Islam And Global Issues (iCIGI) 2018, p.624 – 631. 2018.
 19. Does Islamic Microfinance promote economic development and social well-being: Evidence from Somalia's small and medium enterprise (SMEs) International Conference On Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy 2017, Shah Alam. 2017.
 20. Model dan amalan filantropi Islam di Universiti Teknologi MARA. International Conference On Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy 2017, Shah Alam. 2017.
 21. Peranan surau sekolah dalam aplikasi pembelajaran dan pemudahcaraan pendidikan Islam. International Conference On Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy 2017, Shah Alam. 2017.
 22. A critical shariah review checklist for Shariah Compliant Hospital (SCH-i). International Conference On Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy 2017, Shah Alam. 2017.
 23. Pengurusan aktiviti kokurikulum Persatuan Agama Islam di Sekolah Berasrama Penuh. International Conference On Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy 2017, Shah Alam. 2017.
 24. Sukarelawan dalam pemerkasaan dakwah di penjara: Kajian terhadap program Fitrah Suci di PPA Machang. International Conference On Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy 2017, Shah Alam. 2017.
 25. Dapatan Kajian Pembangunan Instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) Di Malaysia. Seminar Kebangsaan Emas Dalam Institusi Kewangan di Malaysia, UKM. 2016.
 26. Applying the Fuzzy Delphi Method (FDM) to Analyze the Expert Consensus Values for Instrument of Shariah-Compliant Gold Investment. 3rd International Halal Conference, Shah Alam. 2016.
 27. The Development of of Shariah-Compliant Gold Investment (SCGI) Instrument: An Analysis of a Delphi Process. Eurasia Business and Economics Society (EBES). 15 – 17 Oktober 2015, Venice, Italy. 2015.
 28. Assessing Item Validity and Realibility of Shariah-Compliant Gold Investment (SCGI) Instrument Using Rasch Measurement Model. International Conference on New Horizons in Education (INTE), 10 – 12 Jun 2015, Barcelona, Spain. 2015.
 29. Application of the Delphi Technique In The Formation of Shariah-Compliant Gold Investment Instrument (SCGI-i) International Halal Conference (InHAC), 17 – 18 November 2014, Istanbul, Turkey. 2015.
 30. Pembentukan Instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) Menggunakan Teknik Delphi. Konferensi Antarabangsa Islam Borneo (KAIB) VIII. 2 – 3 September 2015, UNISSA, Brunei Darussalam. 2015.
 31. Pembangunan Instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) Melalui Teknik Delphi Klasik dan Fuzzy Delphi (FDM). International Conference on Islamic Education and Social Entrepreneurship (ICIESE). 12 – 14 Oktober 2015, Resort World, Langkawi. 2015.
 32. Transaksi Emas Syariah dan Isu-isu Kontemporari. 3rd Global Summit on Education, 9 – 10 Mac 2015, Melia Hotel, Kuala Lumpur. 2015.
 33. Application of the Delphi Technique In The Formation of Shariah-Compliant Gold Instrument (SCGI)  2nd International Halal Conference (InHAC), Istanbul, Turkey. 2014.
 34. Keadilan dan Kesaksamaan Perbankan Islam: Satu Kajian Empirikal. Seminar Antarabangsa Muamalat, Ekonomi dan Kewangan Islam (SMEKI), ILIM Bangi. 2014.
 35. Fiqh Emas dalam Karya Ulama Nusantara: Sorotan melalui Kitab al-Sirat al-Mustaqim, Furu’ al-Masail dan Bahr al-Madhi. Seminar Nadwah Ulama Nusantara (NUN) V, 9 – 10 September 2013, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi. 2013.
 36. Penghasilan Karya-Karya Hadith Dalam Tulisan Jawi: Tumpuan Kepada Sumbangan Ulama Acheh dalam Manuskrip MS1042 dan MSS2068. Seminar Serantau Kajian Manuskrip Melayu dan Kearifan Tempatan, 25 Februari 2013, Banda Aceh, Indonesia. 2013.
 37. Tematik Emas dalam Karya Fiqh Ulama Alam Melayu. Seminar Serantau Kajian Manuskrip Melayu dan Kearifan Tempatan, 25 Februari 2013, Banda Aceh, Indonesia. 2013.
 38. Pelaburan Emas Patuh Syariah dan Permasalahannya: Suatu Sorotan Literatur. Konferensi Antarabangsa Islam Borneo (KAIB) VI, 18 – 19 September, 2013, Kuching, Sarawak. 2013.
 39. Pusat Fi Dhilal Al-Qur’an Dan Sumbangannya Kepada Perkembangan Pendidikan Islam Di Kota Belud, Sabah. Konferensi Antarabangsa Islam Borneo II Sabah. 2009.
 40. Metodologi Syeikh Idris Al-Marbawi Dalam Karya Terjemah Bulugh Al-Maram. National Conference on Islamic Civilisation (Nasic), UiTM Perak. 2009.
 41. Islamisasi Hotel Melalui Pendekatan Hadith Ahkam. Seminar Pengurusan Perhotelan dan Pelancongan Islam, Shah Alam. 2010.
 42. Kepenggunaan Multi Level Marketing Patuh Syariah: Isu-isu dan Cadangan. Seminar Hukum Islam Semasa VI, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 2011.
 43. Metodologi Penulisan Karya Hadith Dalam Tulisan Jawi : Tumpuan Kepada Kitab Tarjemah Bulugh Al-Maram. Seminar Jawi Serantau, Shah Alam. 2012.
 44. Shariah Compliant Multi Level Marketing: Issues and Recommendation. International Conference on Islamic Economy and Business (ICIEB), 29 Jun – 1 Julai 2012, A’ Famosa Resort Hotel, Melaka. 2012.
 45. Hotel Mesra Pelanggan Mengikut Perspektif Islam. International Halal Conference (InHAC) 2012, 4 – 5 September 2012, PWTC, Kuala Lumpur. 2012.
 46. Pembentukan Model Penggunaan Emas Sebagai Kontrak Takaful. The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago (SIMPORA), 11 – 12 Disember 2012, UiTM Perak. 2012.
 47. The Legal Framework of The Islamic Banking & Financial In Malaysia and Iran. Oxford Islamic Banking, Finance and Commerce, 11 – 12 Februari 2012. Universiti Oxford, United Kingdom. 2012.
 48. Arahan Amanah. Tabung Amanah Zakat UiTM ACIS UiTM. Policy Maker Paper. 1 Februari 2019.
 49. Arahan Amanah. Tabung Amanah Tahfiz UiTM ACIS UiTM Policy Maker Paper. 1 Februari 2019.
 50. Carta Alir dan Prosedur Kutipan Serta Agihan Zakat UiTM Versi 2019 ACIS UiTM. Policy Maker Paper. 1 April 2019.
 51. Mengejar Cinta Siapa?. Magazine: Utusan Karya Sdn Bhd. Mac 2017.
 52. Labur emas mengikut syariah. Newspaper: Utusan Malaysia. 2/2/2012.
 53. Giatkan dakwah secara maya. Utusan Malaysia. 12/1/2012.
 54. Panduan hotel mesra pelanggan Muslim. Utusan Malaysia. 29/12/2011.
 55. Berjihad memperkasa ekonomi ummah. Utusan Malaysia. 8/12/2011.
 56. Awas transaksi haram di Internet. Utusan Malaysia. 13/10/2011.
 57. Tingkatkan amal di akhir Ramadan. Utusan Malaysia. 25/8/2011.
 58. Tiga sumber pastikan sahih hadis. Berita Harian. 24/8/2011.
 59. Fahami peristiwa penurunan al-Quran. Utusan Malaysia. 18/8/2011.
 60. Hayati madrasah Ramadan. Utusan Malaysia. 4/8/2011.
 61. MLM ikut syariah bukan taja downline. Berita Harian. 13/6/2011.
 62. MLM mesti menepati syariah. Utusan Malaysia. 9/6/2011.
 63. Awasi riba dalam pembelian emas   Utusan Malaysia. 19/5/2011.